PRESSBILDER

Vänsterklicka på respektive miniatyr för en högupplöst bild. Högerklicka och "spara bild". Vid eventuella frågor eller problem, kontakta undertecknad fotograf via telefon eller mail.

 

Onsdag 26 jan 2011 kl 18.00-19.10

Sveriges Radios Symfoniorkester
Johannes Gustavsson dirigent
Hanna Dahlkvist cello

K Jeppsson: Cellokonsert (uruppf)
Sibelius: Symfoni nr 3

 

Starkt känslosamt uruppförande och en mogen Sibelus på väg mot fulländning.

- Concerto nr 1 per violoncello ed orchestra (2006) skapades vid en tid då jag befann mig mitt emellan total förtvivlan och ett försök att hitta vägen tillbaka till livet igen efter en plötslig och brutal död av en kär anförvant.

När Kerstin Jeppsson talar om sin musik understryker hon att den inte är programmusik i dess egentliga mening, utan snarare en vilja att skildra och tolka livet. Cellokonserten (2006) är ett utmärkt exempel på hur Jeppsson låter de egna erfarenheterna bli till kreativa förlopp, hur tonsättaren använder sina upplevelser och omvandlar dem till konstnärliga uttryck. Konsertens tre satser leder lyssnaren från förtvivlan till ett tillstånd av sorg, och kamp ur densamma, för att utmynna i en musik full av ljusa minnen och framtidshopp. - Verket är i sin helhet uppbyggt på återkommande och omarbetade rytmiska motiv och en skalmässigt formulerad melodik och harmonik.

Kerstin Jeppsson är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och har bakom sig studier för bland andra Maurice Karkoff, Krzysztof Penderecki och Morton Subotnick. 1979 avslutade hon sina studier med examen som Master of fine Arts vid California Institute of the Arts i USA. Göran Bergendahl sammanfattar Jeppssons skapande utmärkt med följande ord:

- Utan att nämnas vare sig som banbrytare eller skolbildare – än mindre eftersägare – hör Kerstin Jeppson med sin livsbejakande konst och oaffekterade originalitet till sin generations angelägna svenska tonsättarröster.

Efter den romantiskt yviga andra symfonin kommer trean som en total överraskning. Sibelius har mognat och behöver inte längre de stora gesterna, en kompositionsteknik han skulle driva till fulländning i fjärde symfonin. Orkestern är mindre än tidigare och symfonin har krympt till tre satser i stället för fyra. Enkelheten är skenbar och musiken är både komplex och djärv. Sibelius utforskar den drivande rytmiken på ett för honom nytt sätt och han talade själv om ”tvånget framåt” som utgör ramen för hans symfonier, något som tydliggörs inte minst i tredje symfonins första sats. Långsamma satsen inleds på ett närmast folkmusikartat sätt med en enkel melodi som utvecklas på ett intrikat sätt. Finalen beskrev Sibelius som ”tankens klarnande från kaos”. Som så ofta hos Sibelius slutar verket ganska abrupt. Symfonin uruppfördes av Helsingfors filharmoniska sällskaps orkester den 25 september 1907 under kompositörens ledning.

Johannes Gustavsson, född 1975, utbildades vid Norges Musikkhøgskole i viola och dirigering. Han har medverkat i kurser i dirigering för bland andra Jorma Panula. I maj 2003 vann Gustavsson Svenska Dirigentpriset och han var först ut att mottaga Herbert Blomstedts dirigentpris 2008.  Dessutom vann han andra pris i Soltitävlingen vid Alte Oper i Frankfurt 2004. Till våren dirigerar Gustavsson Donizettis Don Pasquale på Kungliga Operan i Stockholm.

Hanna Dahlkvist föddes1986 och redan från början präglades hennes liv av musik och hon upptäckte cellon tidigt. Som tonåring studerade hon för Ulrika Edström och 2004 började hon sina studier för Torleif Thedéen på Edsbergs Musikinstitut/Kungliga Musikhögskolan. Där avslutade hon också solistdiplom 2009 vilket resulterade i en hyllad diplomkonsert tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester i Witold Lutoslawskis cellokonsert. För nuvarande studerar hon för den franske cellisten Michel Strauss i Paris, där hon genomför en Master of Music vid Conservatoire Nationale Supérieure de Musique. Kammarmusik upptar mycket av Hannas tid,  inte minst med Dahlkvistkvartetten som fick utmärkelsen Ung och Lovande 2009. Modern musik är ett stort intresse för Hanna och hon spelar framförallt mycket svensk nutida repertoar.

 

Till indexsida

 

Fotograf Micke Wiberg

tel:   +46 (0)73 9923371

mail: MICKE.WIBERG@GMAIL.COM