Väsjö tomtägarförening

  Välkomna till Väsjö tomtägarförening! Föreningen består av boende i Södersätra (..fast naturligtvis är även Norrsätra- och Mellansätrabor varmt välkomna!). Vi arrangerar midsommarfirande för barnen, kräftskivan för de vuxna.. och sköter om badplatsen och dansbanan etc. En gång på våren samlas vi och fixar sådant som behöver göras i området, röjer lite vildvuxen flora o.s.v. och belönar sedan vår insats med en liten fest. Ett mycket bra sätt för nyinflyttande att träffa, och lära känna alla trevliga figurer i området! 

  Väsjö tomtägarförening är kollektivansluten till Villaägarnas Riksförbund. Avgiften på 380 kr / år inkluderar avgiften till föreningen. 

  De som vill bli medlemmar, eller har missat årets inbetalning kan enkelt gå in på Villaägarnas hemsida http://www.villaagarna.se och välja "Bli Medlem". Ange vid registrering, utöver namn och adressuppgifter, vårt föreningsnummer som är 1341 (OBS! viktigt!). Man kan också kontakta någon av oss i styrelsen för ett inbetalningskort.

  Den som har några frågor eller önskemål, eller känner sig manad att delta i styrelsearbetet eller dyl. är mycket välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. Namn och telefonnummer står på första sidan.

   
  Här är en liten bakgrund till områdets tillkomst och utveckling
  (Georg Hellgren har bidragit med denna historiebeskrivning)
   
  Under slutet av 1920-talet fick svenskarna sin första lagstadgade semester, två veckor vanligtvis runt midsommar. Detta skapade efterfrågan på bostäder för rekreationsändamål. 
   
  Ungefär samtidigt byggdes landsvägen mellan Häggvik och Fresta.
  Stanna gärna någon gång och titta på den minnessten som står nästan vid infarten till Södersätravägen. 
   
  Dessa två förutsättningar gjorde att ett område mellan sjöarna Väsjön och Fjäturen på omkring 100 tomter avstyckades för fritidsbebyggelse från Skälby Gård.
   
  Av de första tomtägarna var påfallande många från Stockholms Spårvägars spårvägsstall i Solna/Sundbyberg, t ex författaren till Väsjösången som Du finner på sista sidan.
   
  Wäsjö tomtägarförening bildades 1935 och är initiativtagare till en antal gemensamma åtgärder. 
  Vägarna anlades, en gemensam vattentäkt grävdes (du kan fortfarande se den förfallna pumpen till höger ute på gärdet i början av Fjätursvägen), en badplats skapades vid Väsjön och inte minst fick vi vår kära dansbana tillverkad av flitiga medlemshänder.
   
  Ett antal gemensamma aktiviteter tillkom inom området såsom midsommarfirandet och kräftfesten, teaterverksamheter på dansbanan och fotbollsmatcher varje midsommardag mellan Birka Idrottsförening och en blandning av yngre och äldre herrar från området.
  Med början 1951 fick området elström, som gjorde att den gamla jordkällaren kunde överges till förmån för kylskåpet. Under 1960-70 talet levde vi i en stilla oas bortom vardagslivet ”tråk och tvång” 20 minuter från Norrtull men ändå så avskiljt.  
  Under 1980-talet tillkom den särskilda s k ”Södersätrastugan”, som man kan se överallt inom området, där en snillrik arkitekt utnyttjade undantaget i det sedan 1950-talet rådande, för området gällande byggförordningen (dagligt kallad byggförbudet). Detta för att åstadkomma ett för området specialanpassat hus som gav ökade möjligheter till ett åretruntboende i Södersätra, eller som det numera står på officiella handlingar Södersättra men enligt författarens minnesbild så har namnet sitt ursprung från Sätraån som går mellan Rösjön och Fjäturen, därav senare Norrsätra, Mellansätra och Södersätra. Benämningen Södersätra står det även på kartor från 30-talet. 


  Nu står en ny tid för dörren och området kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att helt ändra karaktär. Till vad återstår att se.

  Sida 2 -11, Sida 12 - 21, sida 22 - 27

  1995 fyllde Väsjö Tomtägarförening 60 år, och i samband med det togs en liten historiebeskrivning fram. Här följer den i PDF-form (klicka på länkarna under bilden).
  Wäsjön, du vackra saga (Vår " nationalsång”) 
  Text: Evert Wahlkvist    
  Melodi: Svinsta skär

  Åns lilla glittrande silverband,
  sig svept kring Wäsjölandet.
  Blånande åsar så stolt slå vakt
  Kring ljuvliga sommarprakt.
  Fredliga bragder runt idog trakt,
  Hör låt från friområdet.
  Sågar och stämjärn i lustig takt,
  De sjunga med oss glatt.
   
  Refräng:
   Wäsjön du vackra saga,
   Du skall min hyllning taga.
   Landet av skönhet och trolskt behag
   Kärare blir mig för var dag.
   Här fann jag ro och vila,
   Hit vill min tanke ila.
   Var solig minut uti vännernas lag,
   Njut nu i fulla drag.
   
  Vita som brudar vid tomtens grind
  De smäckra björkar buga.
  Resliga furor i aftonvind,
  De susa i sommarsång.
  Väna små flickor med rosig kind,
  Som bo i röd-vit stuga.
  Rediga pojkar med trofast sinn,
  De sjunga med var gång,
   
  Refräng:
  Wäsjön du …

  Väsjö Tomtägarförening, Plusgiro: 153478-3